Projekty

Dotační program

Craft beer single blog post

Vybudování pivovaru
ve společnosti
Minipivovar Orlovna s.r.o.

spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu bylo vybudovat v Uherském Hradišti minipivovar s roční výstavem cca 5000 hl.